Fortrydelsesret

3. Oplysninger vedrørende fortrydelsesret for forbrugere


3.1 Lovbestemt fortrydelsesret:


Den nedenfor beskrevne fortrydelsesret gælder kun for kunder, som er forbrugere i henhold til den danske købelovs § 4a.

Fortrydelsesret:Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (reifencom GmbH, Südfeldstr. 16, D-30453 Hannover, e-mail: info@daekekspert.dk, telefon: +45 7873 7890, fax: +45 7873 7891) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi afhenter varen. Du bærer omkostningerne i forbindelse med tilbagelevering. Omkostningerne skønnes til maksimalt DKK 178,00 pr. pakke. Dæk med en bredde op til 235mm kan forsendes sammen (2 dæk) i en pakke. Dæk fra 245mm i bredden skal forsendes hver for sig.

Udgifterne til tilbagelevering af varen modregnes i refusionsbeløbet.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


Undtagelse til fortrydelsesretten for individuelt tilpassede varer:

1) Med mindre andet er aftalt mellem parterne, gælder fortrydelsesretten ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er fremstillet på forhånd, og hvis tilvirkning er afgørende baseret på individuelle valg eller specifikationer fra kundens side, eller som entydigt er tilpasset individuelt efter kundens personlige behov.

Standardfortrydelsesformular


(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til
reifencom GmbH
Südfeldstr. 16
30453 Hannover
Tyskland

E-mail: info@daekekspert.dk
Fax: +45 7873 7891


Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

(*) Det ikke-relevante udstreges


3.2 Yderligere oplysninger vedrørende afvikling i tilfælde af fortrydelse:


Når vi har modtaget din fortrydelseserklæring, arrangerer vi afhentning af varen. I den forbindelse vil vores kundeservice kontakte dig for at aftale et afhentningstidspunkt. Afhentning sker ved et fragtfirma på vegne af reifencom GmbH.

Hvis du ikke træffes af fragtfirmaet på det aftalte afhentningstidspunkt, påregnes et gebyr på DKK 41,00 som svarer til det gebyr som fragtfirmaet fakturerer os for forgæves afhentningsforsøg. Beløbet modregnes i refusionsbeløbet eller opkræves i en separat regning.

Der henstilles til, at du ikke selv sender de bestilte varer tilbage til os uden forudgående aftale.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:
Tlf.: +45 7873 7890
Fax: +45 7873 7891

E-mail: info@daekekspert.dk

Vær også opmærksom på nedenstående supplerende oplysninger:

I enkelte tilfælde er det af tekniske årsager undtagelsesvis ikke muligt at refundere betalte beløb via den betalingsmetode, du benyttede dig af ved købet. I så fald vil vi i det konkrete tilfælde aftale med dig, hvordan refundering kan ske via en anden gængs betalingsmetode. Dette medfører under ingen omstændigheder yderligere omkostninger for dig.

Din lovbestemte fortrydelsesret i henhold til underafsnit 3.1 berøres under ingen omstændigheder af oplysningerne og anmærkningerne i nærværende underafsnit 3.2.