Offentlig procedureregister

BDSG foreskriver i § 4g, at den ansvarlige for databeskyttelse i henhold til § 4e skal stille følgende oplysninger til rådighed for enhver på passende vis:

1. Navnet på den ansvarlige afdeling:

reifencom GmbH

2. Den personligt hæftende:

reifencom GmbH

Repræsenteret af:

Michael Härle, Ralf Strelen

Ansvarlig leder af databehandling for sikkerhed:

Stephan Schmidbauer

3. Adresse på ansvarlig afdeling:

Südfeldstr. 16
30453 Hannover

4. Formålsbestemmelse vedrørende dataindsamling, -bearbejdning eller -anvendelse:

Genstand for forretningen/selskabet er postordrehandel med dæk, aluminiumsfælge, stålfælge, komplethjul og tjenesteydelser af enhver art, detailhandel i forbindelse med de tilladelser, der er udstedt af myndighederne og serieproduktion af tilbudte varer med udelukkelse af manuel produktion.

Dataindsamlingen, -behandlingen, -overførslen og -anvendelsen sker til opfyldelse af ovennævnte formål.

5. Beskrivelse af den berørte persongruppe og de relaterede data eller datakategorier:

Kundedata, medarbejderdata og data fra leverandører og andre forretningspartnere, når disse er nødvendige for at opfylde de under 4 nævnte formål.

På opfordring informerer vi gerne om, med hvilken metode dine data muligvis er lagrede og om hvilke data det drejer sig om.

6. Modtagerne eller kategorierne af modtagere, til hvem dataene kan videregives:

Offentlige steder ved forelæggelse af prioriterede, retlige bestemmelser, eksterne kontrahenter i henhold til § 11 BDSG samt eksterne steder og interne reifencom GmbH afdelinger til at overholde de under 4. nævnte formål.

Inden for rammerne af lovgivningen om databeskyttelse, hhv. ved forelæggelse af det relevante samtykke, gives kundedata til adresse- og kreditkontrol videre til andre virksomheder.

7. Regulerede frister for sletning af data:

Lovgivningen har vedtaget forskellige opbevaringsforpligtelser og -frister. Efter udløbet af disse frister slettes de relevante data rutinemæssigt. Hvis dataene ikke er berørt heraf, vil de blive slettet, når de under 4. nævnte formål ikke finder anvendelse.

8. Planlagt dataoverførsel til tredjelande:

En overførsel til tredjelande er ikke planlagt.

reifencom GmbH

Databeskyttelsesansvarlig