Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle bestillinger via websiden www.dækekspert.dk. For enhver aftale er de på bestillingstidspunktet gyldige salgs- og leveringsbetingelser gældende.

I. Informationer om fjernsalg og indgåelse af aftaler inden for elektronisk handel


1. Aftaleparterne


For alle bestillinger via websiden www.dækekspert.dk (med undtagelse af varer hvor andet udtrykkeligt fremgår) er din medkontrahent:

reifencom GmbH
Südfeldstr. 16
30453 Hannover
Tyskland
(herefter betegnet "reifencom GmbH" eller "dækekspert")

reifencom GmbH's hjemsted er Hannover (registreret ved virksomhedsregistret ved byretten i Hannover (Handelsregister Amtsgericht Hannover) under HRB 217313).
EU-momsnummer: DE 126795055
Direktør: Michael Härle, Ralf Strelen

Tlf.: +45 7873 7890
Fax: +45 7873 7891

E-mail: info@daekekspert.dk

2. Aftaleindgåelse i forbindelse med elektronisk handel


De viste og udbudte varer på www.dækekspert.dk udgør ikke et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale, men derimod udelukkende en opfordring til dig om at afgive et bindende købstilbud. Du afgiver et bindende tilbud om at indgå en købsaftale, når du afsender en bestilling ved at klikke på knappen "Afgiv bindende købstilbud". Så snart vi har modtaget din bestilling, vil du modtage en e-mail, hvormed vi bekræfter modtagelsen af bestillingen, og hvori ordrens indhold er nærmere specificeret ("bestillingsbekræftelse").

Ved bestilling af fælge og/eller komplethjul foretager dækekspert.dk efter dit ønske en teknisk forhåndsvurdering af, om de bestilte fælge/komplethjul almindeligvis er teknisk kompatible med dit køretøj. Dette kræver fremsendelse af visse tekniske oplysninger om det pågældende køretøj. Såfremt resultatet af en sådan forhåndsvurdering er negativt, vil du blive kontaktet af dækekspert.dk’s kundeservice, og du vil så have mulighed for enten at opretholde din bestilling eller annullere denne og evt. afgive en ny bestilling. En ny bestilling udgør et nyt købstilbud fra din side, hvorpå dækekspert.dk vil fremsende en ny bestillingsbekræftelse.

Såfremt du ønsker det, har du også mulighed for at vente med at indsende de oplysninger om køretøjet, som vi skal bruge for at foretage den tekniske vurdering af om varen er kompatibel med køretøjet, til efter du har afgivet din bestilling ved at klikke på "Afgiv bindende købstilbud". Du vil i så fald efter afsendelsen af bestillingen modtage en e-mail fra dækekspert.dk med en opfordring om at fremsende de nødvendige oplysninger. Såfremt du ikke sender os de fornødne oplysningerne om køretøjet, vil din bestilling blive afvist af dækekspert.dk, og i så fald bliver der ikke indgået nogen aftale.

Du har også mulighed for at initiere din ordreafgivelse via telefon. Efter telefonsamtalen vil vi sende en opsummerings-e-mail til den af dig oplyste e-mailadresse med en opsummering af det, der er drøftet telefonisk, herunder en beskrivelse af de varer, du ønsker at købe, prisen herfor samt din ønskede betalingsmetode. De næste 24 timer efter vi har sendt dig opsummerings-e-mailen, kan du via et link i opsummerings-e-mailen afgive bindende købstilbud afhængigt af din ønskede betalingsmetode. Hverken telefonsamtalen eller opsummerings-e-mailen udgør bindende aftaler.

  • Såfremt du ønsker at betale via forudbetaling, som nærmere beskrevet i punkt II.2.2 nedenfor, vil opsummerings-e-mailen indeholde et link. Følger du linket vil denne handling udgøre dit endelige købstilbud i overensstemmelse med det i opsummerings-e-mailen angivne. Såfremt vi ikke har modtaget din betaling indenfor 7 dage, vil vi sende dig en betalingspåmindelse. Hvis vi ikke har modtaget din betaling indenfor i alt 14 dage, vil din ordre blive annulleret, og du kan i stedet kontakte os på ny for at afgive en ny ordre.

  • Såfremt du ønsker at betale via PayPal eller med et betalingskort, som nærmere beskrevet i punkterne II.2.3 og II.2.4 nedenfor, vil opsummerings-e-mailen indeholde et link, som du kan følge for at initiere betaling via den valgte betalingsløsning. Din initiering af betaling vil udgøre dit endelige købstilbud i overensstemmelse med det i opsummerings-e-mailen angivne.

Vores bindende accept af dit købstilbud og dermed endelig aftaleindgåelse sker først ved vores bekræftelse pr. e-mail af indgåelsen af aftalen, når vi afsende de bestilte varer ("Forsendelses- og aftalebekræftelse").

Vi kan kun tage imod bestillinger fra kunder, som er fyldt 18 år.

Af tekniske årsager kan vi desværre ikke acceptere bestillinger pr. fax, brev eller e-mail.

3. Oplysninger vedrørende fortrydelsesret for forbrugere


3.1 Lovbestemt fortrydelsesret:


Den nedenfor beskrevne fortrydelsesret gælder kun for kunder, som er forbrugere i henhold til den danske købelovs § 4a.

Fortrydelsesret:Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (reifencom GmbH, Südfeldstr. 16, D-30453 Hannover, e-mail: info@daekekspert.dk, telefon: +45 7873 7890, fax: +45 7873 7891) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi afhenter varen. Du bærer omkostningerne i forbindelse med tilbagelevering. Omkostningerne skønnes til maksimalt DKK 178,00 pr. pakke. Dæk med en bredde op til 235mm kan forsendes sammen (2 dæk) i en pakke. Dæk fra 245mm i bredden skal forsendes hver for sig. Pak kun de komplette hjul individuelt, som du har modtaget dem fra os.
Især ved komplette hjul skal du sikre for- og baghjulene med tilstrækkeligt karton og pakketape. I tilfælde af skader som følge af forkert håndtering eller defekt emballage under returneringen forbeholder vi os retten til at gøre krav på erstatning gældende. Transportvirksomhederne accepterer kun varer med tilstrækkelig emballage.

Udgifterne til tilbagelevering af varen modregnes i refusionsbeløbet.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


Undtagelse til fortrydelsesretten for individuelt tilpassede varer:

1) Med mindre andet er aftalt mellem parterne, gælder fortrydelsesretten ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er fremstillet på forhånd, og hvis tilvirkning er afgørende baseret på individuelle valg eller specifikationer fra kundens side, eller som entydigt er tilpasset individuelt efter kundens personlige behov.

Standardfortrydelsesformular


(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til
reifencom GmbH
Südfeldstr. 16
30453 Hannover
Tyskland

E-mail: info@daekekspert.dk
Fax: +45 7873 7891


Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

(*) Det ikke-relevante udstreges


3.2 Yderligere oplysninger vedrørende afvikling i tilfælde af fortrydelse:


Når vi har modtaget din fortrydelseserklæring, arrangerer vi afhentning af varen. I den forbindelse vil vores kundeservice kontakte dig for at aftale et afhentningstidspunkt. Afhentning sker ved et fragtfirma på vegne af reifencom GmbH.

Hvis du ikke træffes af fragtfirmaet på det aftalte afhentningstidspunkt, påregnes et gebyr på DKK 41,00 som svarer til det gebyr som fragtfirmaet fakturerer os for forgæves afhentningsforsøg. Beløbet modregnes i refusionsbeløbet eller opkræves i en separat regning.

Der henstilles til, at du ikke selv sender de bestilte varer tilbage til os uden forudgående aftale.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:
Tlf.: +45 7873 7890
Fax: +45 7873 7891

E-mail: info@daekekspert.dk

Vær også opmærksom på nedenstående supplerende oplysninger:

I enkelte tilfælde er det af tekniske årsager undtagelsesvis ikke muligt at refundere betalte beløb via den betalingsmetode, du benyttede dig af ved købet. I så fald vil vi i det konkrete tilfælde aftale med dig, hvordan refundering kan ske via en anden gængs betalingsmetode. Dette medfører under ingen omstændigheder yderligere omkostninger for dig.

Din lovbestemte fortrydelsesret i henhold til underafsnit 3.1 berøres under ingen omstændigheder af oplysningerne og anmærkningerne i nærværende underafsnit 3.2.

4. Andre oplysninger (mulighed for rettelser, lagring af kontraktteksten, kontraktsprog)


Kontraktteksten gemmes ikke i vores system og kan ikke downloades på et senere tidspunkt, efter bestillingsproceduren er afsluttet. Du har dog mulighed for at udskrive dine bestillingsoplysninger umiddelbart efter bestillingsafgivelsen. Aftalen indgås på dansk sprog. Du vil have lejlighed til at kontrollere dine indtastninger og rette evt. fejl, før du endeligt afgiver bestillingen, dvs. før du klikker på knappen "Afgiv bindende bestilling". Sørg for at kontrollere din bestilling omhyggeligt, før du afgiver den.

II. Salgs- og leveringsbetingelser for reifencom GmbH (pr. maj 2020)1. Priser/tilgængelighed/leveringsbegrænsninger


Vores priser er totalpriser og indeholder den på bestillingstidspunktet gældende lovpligtige moms. Ved bestilling af mindst 1 fælg eller 1 komplethjul leveres varerne fragtfrit i Danmark. Dæk til personbiler, motorcykel, offroad-dæk eller dæk til kassevogne leveres fragtfrit ved bestilling af mindst 2 dæk. Vi leverer ingen varer til Grønland og Færøerne. Eventuelle tillæg for mindre mængder fremgår af vores fragtomkostningsskema.

Varer bestilt hos www.dækekspert.dk leveres kun til adresser i Danmark (og ikke Grønland og Færøerne).

Såfremt du ønsker levering til andre lande end Danmark, henviser vi til følgende hjemmesider:

For levering til Tyskland: www.reifen.com

For levering til Frankrig: www.bonspneus.fr

For levering til Italien: www.123gomme.it

For levering til Østrig: www.reifenshop.at

For levering til Schweiz: www.pneuexperte.ch

De priser, der vises i din indkøbskurv på bestillingstidspunktet, er identiske med priserne på den aktuelle produktinformationsside på websiden.

Vær opmærksom på, at vi undertiden kun kan tilbyde særlige tilbudspriser i en begrænset periode. Desuden afhænger tilbuddene af varernes tilgængelighed.

Varer markeret med "1" henholdsvis "på lager" afsendes fra vores lager inden for ca. to arbejdsdage, efter at vi har verificeret betalingsoplysningerne som meddelt af kunden, eller efter betaling er modtaget (såfremt der vælges forudbetaling som betalingsmetode). Ved bestilling af fælge kan leveringstiden forøges op til 4 eller 5 dage. Den reelle leveringstid kan i enkelte tilfælde, især i travle perioder i højsæson (oktober-december og marts-april), afvige fra den sædvanlige leveringstid. Bemærk venligst at leveringstiden kan forøges op til 7 arbejdsdage ved montage af komplette hjul.

Leveringstiden for varer markeret med "3" henholdsvis "leveringsforespørgsel" kan være betydeligt længere.

Varer markeret med "4" henholdsvis "individuel produktion" bliver specielt fremstillet for dig. Pga. denne individuelle fremstilling forøges leveringstiden tilsvarende, for dæk er den ca. 2 uger, for fælge ca. 2-4 uger.

Vær venligst opmærksom på, at alle varer, som ikke er markeret med "1" henholdsvis "på lager" (dvs. "3", "leveringsforespørgsel", "4" og ”individuel produktion”) skal bestilles hjem af dækekspert.dk inden levering. Angivelsen af tilgængeligheden af disse varer sker derfor altid med forbehold for varernes faktiske tilgængelighed hos vores leverandører. I tilfælde af at vores leverandører ikke er i stand til at levere en sådan vare, kontakter vi dig.

Ved bestilling af fælge og/eller komplethjul regnes de i nærværende afsnit II, underafsnit 1 anførte leveringstider desuden først fra fremsendelsen af alle oplysninger, der er nødvendige for at foretage den tekniske vurdering (jf. afsnit I, underafsnit 2 ovenfor).

Du modtager i øvrigt en e-mail med en bekræftelse af tilgængeligheden af de enkelte varer.

I tilfælde af, at det ikke er muligt for os at fremskaffe en vare, forbeholder vi os ret til at tilbyde dig et passende alternativ, som du derefter kan vælge at tage imod eller sige nej tak til. Hvis du ønsker at tage imod det tilbudte alternative produkt, skal du skriftligt bekræfte dette over for os. Såfremt du ikke ønsker at tage imod tilbuddet om det alternative produkt, er vi desværre nødt til at annullere ordren. I så fald vil du blive informeret pr. e-mail.

Som anført i afsnit I, underafsnit 2 er varerne og oplysningerne vist på hjemmesiden udelukkende en opfordring til dig om at afgive tilbud, og i den forbindelse tages der forbehold for fejl og ændringer indtil bindende aftale er indgået (dvs. indtil du modtager Forsendelses- og aftalebekræftelsen). Alle tilbud gælder kun så længe lager haves.

2. Betalingsbetingelser


2.1 Accepterede betalingsmetoder/almindelige bestemmelser


Betaling af varerne kan efter eget valg ske via en af nedenstående accepterede betalingsmetoder:

  • Forudbetaling
  • Betalingskort
  • PayPal
  • Amazon Pay

Uafhængigt af, hvilken betalingsmetode du vælger, modtager du en faktura pr. e-mail. Bestillingsoversigten i webshoppen kan ikke bruges som faktura.

reifencom GmbH forbeholder sig ret til at udelukke visse betalingsmetoder i konkrete tilfælde. Betaling via fremsendelse af kontanter eller checks er desværre ikke mulig.

2.2 Forudbetaling


Ved forudbetaling skal du indsætte det samlede fakturabeløb på vores konto med angivelse af-, ordrenummer-, senest syv (7) kalenderdage efter modtagelsen af bestillingsbekræftelsen.

Vi beder om forståelse for, at vi desværre er nødsaget til at annullere din bestilling, hvis vi ikke modtager din betaling inden det fastsatte tidspunkt.

2.3 Betalingskort


Ved betaling med betalingskort trækkes beløbet på din kortkonto, når varerne afsendes. Vi accepterer følgende betalingskort: Visa, MasterCard, Diners Club/Discover og American Express.

2.4 PayPal


Det er også muligt at betale via online-betalingsservicen PayPal. For at betale via PayPal skal du som kunde blot være i besiddelse af en gratis PayPal-konto. Ved oprettelse af en konto på www.paypal.dk skal du blot indtaste dine betalingsoplysninger ved førstegangsoprettelsen; alle efterfølgende betalinger foretages ganske enkelt ved at logge ind på PayPal-kontoen. Betaling via PayPal er altid gratis for dig som kunde, og beløbet trækkes af et eventuelt indestående på din PayPal-konto, via direkte debitering eller på det betalingskort, som er registreret under PayPal-kontoen. reifencom GmbH har ikke kontrol over og kan dog ikke garantere at brug af PayPal vedbliver med at være gratis.

2.5 Amazon Pay


Takket være Amazon Pay kan du nu gennemføre din bestilling på en enklere og mere bekvem måde ved at bruge dine Amazon login data. Du skal bare logge dig ind i betalingsprocessen og vælge de betalings-og leveringsinformationer som er gemt på din Amazon konto og afslutte dermed din bestilling hurtigt og sikkert med Amazon Pay. Alternativt kan du også vælge en af vores montagepartnere som leveringsadresse.


3. Leveringsbetingelser


Leveringsdato: Levering af varerne sker senest 10 arbejdsdage (det vil sige hverdage eksklusiv danske og tyske helligdage ) efter modtagelsen af Forsendelses- og aftalebekræftelsen jf. afsnit I, underafsnit 2.

Levering sker til den leveringsadresse, du har angivet. Du bliver informeret pr. e-mail, når varerne er blevet afsendt. Forsendelse sker via et fragtfirma valgt af reifencom GmbH.

For forbrugere gælder, at risikoen for de bestilte varers hændelige undergang overgår til dig, så snart varerne udleveres til dig (jf. den danske købelovs § 73), eller såfremt levering forsinkes pga. forhold som skyldes dig overgår risikoen til dig på det oprindeligt planlagte leveringstidspunkt (jf. købelovens § 37).

For erhvervsdrivende overgår risikoen til kunden ved tidspunktet for overlevering til fragtfører.

4. Varemodtagelse


Vi gør brug af fragtfirmaer til forsendelse af dine bestilte varer. I tilfælde af, at en leverance skulle være beskadiget, når den leveres hos dig, er fremgangsmåden som følger: Hvis det er muligt, skal du reklamere over de beskadigede varer direkte over for fragtfirmaets medarbejder samt dokumentere beskadigelsens grad og omfang i det omfang det måtte være nødvendigt for senere at kunne påpege dette over for os. Forbrugeres rettigheder i henhold til den lovpligtige reklamationsret berøres ikke heraf (se nærmere i underafsnit 5 nedenfor).

Du kan i givet fald nægte modtagelse af de beskadigede varer eller aftale et afhentningstidspunkt med vores kundeservice.

Under alle omstændigheder bedes du dog kontakte vores kundeservice, hver gang en vare leveres i beskadiget tilstand. Derved hjælper du os både med at gennemføre vores krav over for fragtfirmaet og med at forbedre vores service over for dig.

Vores kundeservice kan træffes på:
Tlf.: +45 7873 7890
Fax: +45 7873 7891

E-mail: info@daekekspert.dk

5. Ansvar for mangler og produktansvar


Produktansvar:
Vi producerer ikke selv de leverede varer. Vedrørende krav i henhold til produktansvarsloven meddeler vi dig efter anmodning omgående navn og adresse på den pågældende producent. Produktansvar kan endvidere gøres gældende over for reifencom GmbH iht. dansk rets ufravigelige regler.

Mangler og reklamation:
For forbrugere finder den danske købelovs regler om mangler anvendelse.

Såfremt en vare er beskadiget eller har andre mangler (fx ufuldstændig levering), kan du gøre mangelsbeføjelser gældende over for os.

Forbrugere har en absolut tidsfrist for reklamation over mangler på 2 år fra leveringen, if købelovens regler.

For erhvervsdrivende gælder: Reklamationsfristen er 12 måneder regnet fra datoen for overdragelsen af varen til dig. Denne frist gælder ikke i tilfælde af svig udvist af os; fravær af en af os tilsikret egenskab; ved skade på liv, legeme eller sundhed, der kan tilskrives os; eller skader, der skyldes grov uagtsomhed hos os. I disse tilfælde er udelukkende de lovmæssige forældelsesregler og reklamationsregler efter dansk ret gældende.

6. Ansvar


reifencom GmbH hæfter ubegrænset for skade på liv, legeme eller sundhed, hvis denne beror på en pligtforsømmelse hos reifencom GmbH eller en af reifencom GmbH's juridiske repræsentanter eller medhjælpere, samt for skader, der er opstået på grund af fravær af en af reifencom GmbH tilsikret egenskab.

reifencom GmbH hæfter ubegrænset for skader, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra reifencom GmbH eller en af reifencom GmbH’s juridiske repræsentanter eller medhjælperes side.

Ved misligholdelse af væsentlige aftalemæssige forpligtelser, der skyldes simpel uagtsomhed, er reifencom GmbH’s ansvar beløbsmæssigt begrænset til forudseelige kontrakttypiske skader. Generelt set er væsentlige aftalemæssige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for overhovedet at kunne gennemføre aftalen hensigtsmæssigt, og hvis opfyldelse en aftalepart normalt må kunne forvente.

reifencom GmbH fraskriver sig ethvert andet ansvar, særligt ansvar som ikke skyldes reifencom GmbH's eller vore repræsentanters fejl.

Ansvaret i henhold til produktansvarsloven berøres ikke af dette afsnit 6.

7. Forsinket betaling og tilbageholdelsesret


I tilfælde af, at du er i restance med betalingen, forbeholder vi os ret til at opkræve rykkergebyrer for nødvendige betalingspåmindelser. Rykkergebyret udgør 100 kroner for hver rykker, dog maksimalt 3 rykkere i alt.

Derudover er vi berettigede til at opkræve morarenter iht. den til enhver tid gældende morarentesats iht. den danske rentelov.

At der gøres rykkergebyrer og/eller rentekrav gældende i henhold til nærværende underafsnit 8 udelukker ikke, at der også kan fremsættes andre krav i relation til tab lidt af reifencom GmbH som følge af forsinket betaling.

Kunden kan kun gøre en modregningsret gældende i det omfang, (i) kravene beror på det samme aftaleforhold, og/eller (ii) de modkrav, der ligger til grund for udøvelsen af tilbageholdelsesretten, er ubestridte eller fastslået ved dom.

8. Montagepartnere


Der er mulighed for at få oplysninger om vores montagepartnere for de enkelte postnummerområder på dækekspert.dk. Vores montagepartnere kan hjælpe dig med monteringen af de af os leverede dæk samt andre varer. Desuden kan du vælge, at de bestilte dæk og andre varer skal leveres direkte fra os til en bestemt montagepartner med henblik på montering. Vær dog opmærksom på, at vores montagepartnere ikke fungerer som "pakkeshop", hvor de bestilte varer bare kan afhentes.

Vi stiller blot vores montagepartneres kontaktoplysninger til rådighed for dig. De enkelte montagepartneres arbejde udføres på baggrund af en særskilt aftale, som indgås mellem dig og den pågældende montagepartner. Således kan der i relation til monteringsarbejdet udelukkende fremsættes krav over for den pågældende montagepartner og ikke overfor reifencom GmbH.

9. Klager


Forbrugere har mulighed for at klage online til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Derudover har Europa- Kommissionen oprettet en platform til onlinetvistbilæggelse, som du som forbruger kan klage igennem på følgende link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Bemærk dog venligst at vi ikke deltager i nogen sager om online- tvistbilæggelse.

10. Afsluttende bestemmelser – Lovvalg og værneting


Nærværende aftale er undergivet dansk ret med udelukkelse af FN’s internationale købelov.

Forbrugere kan i tilfælde af tvister vedrørende aftaler mellem reifencom GmbH og forbrugeren vælge at anlægge retssag ved de almindelige danske domstole eller ved domstolen i Hanover, Tyskland.

For erhvervsdrivende gælder: Alle tvister vedrørende aftaler mellem reifencom GmbH og erhvervsdrivende skal afgøres af Københavns Byret.

Download af salgs- og leveringsbetingelser som PDF